• Site
  • Web
Chào mừng bạn đến với website Honglinh!

Công ty Cổ phần dịch vụ Hồng Lĩnh (Honglinh), là một công ty phát triển dựa trên nền tảng " Hợp tác & chia sẻ, cùng đi tới thành công !"


Honglinh phấn đấu trở thành một tổ chức hàng đầu cung cấp các dịch vụ thiết thực, chất lượng cao, thuận tiện, giá thành hợp lý...góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống & hiệu quả công việc.

Giá trị lớn nhất của Honglinh là khả năng sáng tạo, tính thực tế và hoàn thiện không ngừng. Tại Honglinh sự sáng tạo, lòng nhiệt thành, trách nhiệm được trân trọng và được đánh giá rất cao.

Mỗi thành viên là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể toàn công ty, tạo nên nét đẹp nổi bật văn hóa "Hợp tác & chia sẻ, cùng đi tới thành công !" của Honglinh.

Công ty Cổ phần dịch vụ Hồng Lĩnh (Honglinh), là một công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở và nền tảng hợp tác của các chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hàng đầu tại Việt Nam.


Please wait while the video player loads...